Energiaviisaus pienentää Isku Centerin hiilijalanjälkeä 90 prosenttia

"Isku Centerissä riittää parkkitilaa."

Isku saneeraa entisestä tehdaskiinteistöstä huippumodernit toimitilat vastuullisuutta arvostaville yrityksille

Isku-Yhtymä uudistaa täydellisesti Lahdessa sijaitsevan entisen tehdaskiinteistönsä. Rakennuksen vankkaan runkoon rakennetaan parhaillaan uusia toimitiloja, joiden viihtyvyys, tehokkuus ja energiatehokkuus edustavat tämän päivän parasta tasoa. Energiapalveluyhtiö LeaseGreenin Isku Centeriin suunnittelemat ratkaisut supistavat kiinteistön CO2-päästöjä jopa 90 prosenttia vastaavissa rakennuksissa käytettävään tekniikkaan verrattuna.

”Vastuullisuus ja kestävä kehitys kuuluvat Isku Centerin peruskiviin”, Iskun laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskola sanoo. ”Kiinteistön sydämeen asennetaan parhaillaan uutta energiajärjestelmää, joka yhdistää huippuluokan energiatalouden, hyvän sisäilman ja erittäin pienen hiilijalanjäljen. Me kutsumme tällaista kokonaisuutta energiaviisaudeksi. Se on vielä enemmän kuin energiatehokkuus.”

Yrityskeskus Isku Centerissä toimii jo nyt Iskun oma pääkonttori, taloushallinnon asiantuntijayritys Accountor ja jäähdytysteknologiaan erikoistunut Huurre. Rakennuksen syksyllä valmistuva toinen vaihe tarjoaa Eskolan mukaan lähes rajattomat muokkausmahdollisuudet erilaiseen liike-ja tuotantotoimintaan. Kiinteistössä toimivien yritysten ja koulutusalan vuorovaikutus tiivistyy niin ikään syksyllä, kun LAMK siirtää kaiken toimintansa samaan osoitteeseen. Syksyllä joukkoon liittyy myös logistiikkayhtiö Niemi ja vuoden 2019 alussa it-yritys CGI.

”Kehitämme Isku Centeristä Päijät-Hämeen vetovoimaisimman business campuksen ja kutsumme mukaan kaikki yritykset, jotka arvostavat inspiroivia tiloja, erinomaisia palveluita ja vastuullista toimintaa”, Hanna Eskola sanoo.

Isku Centerin energiatalous perustuu poikkeukselliseen tehokkaaseen maalämpöpumppujärjestelmään, joka huolehtii sekä kiinteistön lämmityksestä että jäähdytyksestä. Kiinteistön katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. kiinteistön jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen.

Lämpöpumppujen kapasiteetti on 1050 kW, mikä vastaa yli sadan omakotitalon maalämpöpumpun tehoa. Kaukolämpö jää lämpöpumppujen tueksi: se tuottaa vuoden kaikkein kylmimpinä päivinä tarvittavat huipputehot.

”Kaikki on suunniteltu siten, että energiatalous, hyvät sisäilmaolosuhteet ja pienet CO2-päästöt ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa keskenään”, uuden energiajärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”Ainutlaatuista on energian käytön ja paikallisen tuotannon saumaton yhteispeli, jonka ansiosta voimme minimoida ulkopuolelta hankittavan ostoenergian tarpeen. Tämä pienentää sekä kustannuksia että päästöjä. Isku Centerille haetaan huippuluokan ympäristösertifikaattia ja sähkönsä se hankkii vihreistä lähteistä: tuuli-, vesi- ja bioenergian tuottajilta.”

Laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskolan mukaan Isku korostaa kaikessa toiminnassaan resurssitehokkuuden ja vastuullisuuden periaatteita. 90-vuotisjuhliin valmistautuva yritys on äskettäin modernisoinut Isku Centerin naapurissa sijaitsevan tehtaansa tuotannon ja kiinteistötekniset järjestelmät – viimeksi mainitut yhteistyössä LeaseGreenin kanssa. Uudet energiaratkaisut ovat leikanneet tehtaan energiankulutusta lähes 50 prosenttia.

”Vastuullisuus tarkoittaa meille myös terveellisiä, kestäviä ja kestävää kehitystä tukevia materiaalivalintoja sekä jätehuoltoa”, Eskola kertoo.

”Olemme siirtyneet käyttämään liuotinvapaita pintakäsittelyaineita ja vesiohenteisia verhoiluliimoja, emmekä siksi enää tarvitse toimintaamme ympäristölupaa. Kaiken käyttämämme puun alkuperä varmistetaan, ja kalustelevyn ja vanerin ostot on keskitetty Suomeen. Isku ei halua tehdä asioita pelkästään lakien ja pykälien mukaan vaan ylittää ne. Uskomme vahvasti siihen, että vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa liiketoimintaa.”